MAGAZYNOWANIE

Dowiedz się więcej

UNIWEG to dynamicznie rozwijająca się firma, działająca na rynku TSL od 2013 roku. W ramach naszych usług oferujemy magazynowanie towarów. Zapewniamy kompleksowość rozwiązań dla naszych klientów i najlepszy system logistyczny dostosowany do potrzeb. Nasze magazyny są zarządzane za pomocą systemu WMS.

W ramach usługi logistycznej oferujemy:

  • Doradztwo logistyczne, procesowe dla usługi, dobór najbardziej optymalnych rozwiązań w całym łańcuchu obsługi TSL
  • Logistykę kontraktową
  • Komplementację zamówień według specyfikacji klienta
  • Usługę pakowania oraz przepakowania
  • Magazynowanie krótkoterminowe
  • Możliwość obsługi opakowań niestandardowych

MAGAZYNOWANIE

Regały drive-in

To system pozwalający na maksymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni magazynowej.

Regały te są odpowiednie do składowania produktów jednorodnych, o małej rotacji i dużej liczbie palet przypadających na daną jednostkę magazynową. Umożliwiają składowanie ładunków o różnych gabarytach po wcześniejszym zdefiniowaniu ich na etapie produkcji. Istnieją dwa systemy obsługi ładunków: z jednym korytarzem dostępu – system regałów wjezdnych (Drive-in) – oraz z dwoma korytarzami po jednym z każdej strony regału – system przejezdny (Drive-through).

Regały paletowe

To najlepsze rozwiązanie w przypadku, gdy konieczne jest składowanie różnorodnych produktów o wysokiej rotacji. Możliwe jest umieszczanie palet o różnych wymiarach i składających produkty także wielkogabarytowe. Szerokie spektrum profili i dodatków pozwala na optymalne umieszczenie każdego towaru na różnych wysokościach. Rozmieszczenie i wysokość regałów są uzależnione od typu stosowanych wózków widłowych, składowanego towaru i wielkości magazynu. Ten rodzaj magazynowania daje gwarancję łatwej kontroli stanów.

Składowanie blokowe

Najprostszy system składowania przeznaczony dla jednolitego asortymentu z małą ilością zmiennych indeksów oraz partii towarów, bez konieczności zachowania metody FIFO czy LIFO. W magazynach blokowych skrzynki, kartony lub palety z towarem ustawiane są na sobie i obok siebie w blokach, bez użycia regałów.

KONTAKT

UNIWEG SP Z. O. O.

Grunwaldzka 19/2.10,

60-782 Poznań

e-mail: info@uniweg.com

Formularz kontaktowy